Τραπεζικός Λογαριασμός Καταθέσεων

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:0026.0611.07.0200349966
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ IBAN:GR 120 260 611 000 007 020 034 9966
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Π. ΓΙΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 079/440109-38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ IBAN: GR36 0110 0790 0000 0794 4010 938
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Π. ΓΙΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 393-00-2002-001559
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ IBAN: GR16 0140 1690 3930 0200 2001 559
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Π. ΓΙΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 5060-036183-951

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΙΒΑΝ: GR 480 172 060 000 506 003 618 3951

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Π.ΓΙΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε